Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Aprann Bootstrap 5: Soti nan bazik rive nan devlòpman wèb avanse

"Aprann Bootstrap 5: Soti nan bazik ale nan devlòpman wèb avanse" se yon kou konpreyansif ki fèt pou yon moun ki pa konnen anyen sou Bootstrap pou l vin tounen yon devlopè wèb konpetan. Plonje nan mond Bootstrap la, bwat zouti popilè sa, epi debloke kapasite w pou w kreye sit entènèt ki gen ka reponn byen epi ki b…

Tags : Programming, GUI
Session lasts : 25 days
Views : 130
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: 2,100.00 HTG
Pay & Enroll
About the course

"Aprann Bootstrap 5: Soti nan bazik ale nan devlòpman wèb avanse" se yon kou konpreyansif ki fèt pou yon moun ki pa konnen anyen sou Bootstrap pou l vin tounen yon devlopè wèb konpetan.

Plonje nan mond Bootstrap la, bwat zouti popilè sa, epi debloke kapasite w pou w kreye sit entènèt ki gen ka reponn byen epi ki bèl.

Gras a pwojè pratik, kwiz ak ekspè ki ap kenbe men w, ou pral aprann konesans ak kapasite ki nesesè yo pou w vin yon dizayè epi kapab devlope aplikasyon sit entènèt ki bèl, kap mache san okenn pwoblèm sou tout aparèy.

What you will learn

Wap genyen:

 • Konprann konsepsyon baz yo nan Bootstrap 5.
 • Kreye kadraj ki responsiv gras ak yon sistèm griyaj
 • Kreye bèl entèfas itilizatè ak Bootstrap.
 • Sèvi avèk karakteristik avanse tankou modal, popover ak plògin Javascript.
 • Asire aksesibilite, pèfòmans ak bon pratik nan devlopman Bootstrap.
 • Konsevwa sit entènèt ki baze sou mobil epi ki kapab fonksyone sou tout aparèy.
Skills you will acquire

Konesans ak Kapasite: Lè ou fini ak kou sa a, ou pral kapab:

 • Fè ekran pou itilizatè bèl avèk eleman yo nan Bootstrap.
 • Enplemante karakteristik avanse tankou modal, popover, ak eleman entèraktif.
 • Optimize aplikasyon entènèt ou yo pou pèfòmans ak aksesibilite.
 • Devlope pou aparèy mobil ak ekran tòtch.
Course requirements

Egzijans: Ou ta dwe gen:

 • Baz HTML ak CSS.
 • Yon editè tèks pou kòd (tankou Visual Studio Code, Sublime Text).
 • Aksè nan yon navigatè entènèt modèn.
 • Yon òdinatè ak koneksyon entènèt pou resous yo sou entènèt.
 • Anvi ak volonte pou aprann devlopman entènèt avèk Bootstrap 5.
Part #1 - Entwodiksyon Nan Bootstrap
1.- Kisa Bootstrap ye ?
2.- Konfigire anviwònman devlopman
3.- Sistèm Griy la
4.- Tipografi
5.- Bouton ak fòmilè
PW #1.- Pòtfolyo
QUIZ: #4A40A40868
Part #2 - Kadraj Responsiv Ak Grid
6.- kadraj avanse ak Griy
7.- Konpozan Navigasyon
8.- Kat ak alèt
9.- Tab ak badj
10.- Modal ak popover
PW #2.- Sitwèb Blogging
QUIZ: #652460FA0A
Part #3 - Amelyorasyon Eksperyans Itilizatè
11.- Fòmilè ak tout kontwòl
12.- Ikòn ak imaj
13.- Konsepsyon bouton avanse
14.- Jere fidbak ak alèt
15.- Navigasyon: Nav ak Tab
PW #3.- Sit pwodwi kòmès
QUIZ: #E72D2B1A16
Part #4 - Fonksyonalite Bootstrap Avanse
16.- CSS pèsonalize
17.- Itilizasyon plògin JavaScript
18.- Konsepsyon responsiv avanse
19.- Teste ak deboge
PW #4.- eLibruntus

Certification