Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Aprann devlope aplikasyon pèman an liy ak tout gateway

Kou sa la pou aprann ou devlope yon solisyon pèman an liy, ki tou makonnen ak yon gateway pou fasilite lòt platfòm peye ak aplikasyon w lan.

Tags : Programming, FinTech, Online Payment
Session lasts : 86 days
Views : 351
Available in : Haitian Creole
Level : Hard
Fee: 8000.04,500.00 HTG
Pay & Enroll
About the course

Kou sa la pou aprann ou devlope yon solisyon pèman an liy, ki tou makonnen ak yon gateway pou fasilite lòt platfòm peye ak aplikasyon w lan.

Course requirements

Ou dwe konn pwograme deja, omwen fòk ou oryante sa ki rele pwogramsyon oryante objè.

Fòk ou eksperimante entènèt, espesyal wèb.

Part #1 - Enstale Django, Django Rest Framework Ak Zouti Enpotan
1.- Enstale Python ak Django
2.- Kisa ki Django
3.- Enstale Django Rest Framework
4.- Poukisa Django Rest Framework
5.- DRF: Rekèt sèvis wèb
6.- Konfigire yon kont Github
PW #1.- Django - Administrasyon - Lansman
Part #2 - Baz Done Postgresql
7.- Enstale PostgreSQL
8.- Enstale GUI pgadmin
9.- Kat sou tab - Modelize baz done a
10.- Patisyone baz done a ak pgadmin
11.- Konekte baz done ak Django
PW #2.- An nou parye
PW #3.- Blòg mwen
Part #3 - Pèman An Liy Back-End
12.- Kisa ki peman an liy la
13.- kisa ki Gateway peman an?
14.- Kontwolè sou pwosesis backend yo
15.- Paj administrasyon an
16.- Routaj pou chak paj yo ak tout paj HTML
17.- Kreye kont / Konekte / Adere
18.- Tach asenkwòn ak Celery/Redis
19.- Ajoute plis metòd pèman ki lye ak Bank yo
20.- Rekèt verifikasyon deyò ak Bank yo
Part #4 - Restful Api
21.- Kisa ki RESTFul API la
22.- Routaj: Endpoint HTTP JSON
23.- Kreye tokenn aksè pou kliyan
24.- Otanfikasyon tokenn OAuth2.0
25.- Konfigire CORS pou API a
26.- Kreyasyon Entèfas itilizatè pou tès
Part #5 - Gateway Pèman
27.- Kisa ki ReactJS, poukisa se chwa sa?
28.- Adapte yon gateway
29.- Kle kilyan, kle sekrè ak redireksyon sou gateway
30.- Entèfas gateway la
31.- Otantifikasyon ak Otorizasyon
32.- Yon sèvis imel pou imel otomatik
33.- Voye imel konfimasyon/fakti
Part #6 - Deplwaman
34.- Non domèn ak ebèjman
35.- Desann pwojè a depi Github
36.- Sèvè pou Backend/Gateway
37.- Kreye sou domèn
38.- Ajoute sekirite SSL
39.- Tach otomatik ak supervisor
40.- Konfigire firewall
41.- Lansman pwojè a anliy
Part #7 - Mentnans Sou Aplikasyon Yo
42.- Koneksyon a distans ak ssh, ftp
43.- Lòg pou alèt yo
44.- Konfigire imel alèt
45.- Tès global
46.- Sa ki posib pou swit la

Certification


Lub Lorry Lamysere
Author, Instructor

Software Developer | Entrepreneur