Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS

Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlòpman wèb la ye pandan ke ou ap kreye yon sit wèb depi nan rasin.

Tags : Programming
Session lasts : 30 days
Views : 2280
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: 1,500.00 HTG
Pay & Enroll
About the course

Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlòpman wèb la ye pandan ke ou ap kreye yon sit wèb depi nan rasin.

What you will learn

Ou ap vin kapab konnen kisa ki devlòpman wèb la, kapab fè konsepsyon yon sit jan w ta renmen l ye a ak kadraj, koulè, epi kèk animasyon epi konn kòman ou kapab mete li anliy pou lòt moun gen aksè ak li.

Kou sa gen ladan: HTML, CSS, Konsepsyon, Tranzisyon CSS, Kreye/Konfigire Kont Github.

Skills you will acquire
  • Metrize konsèp HTML ak CSS
  • Kapab fè animasyon CSS
  • Jere kadraj pou yon sit
  • Kapab fè ebèjman an liy
Course requirements
  • Volonte
  • Odinatè
Part #1 - Anbrase Html
1.- Entwodiksyon nan HTML
2.- Preparasyon anviwònman yo
3.- Tag ak atribi HTML
4.- Kèk baliz esansyèl
5.- Jere yon fomilè
6.- Baliz aliyen ak baliz blòk
7.- Striktire yon paj kontni
PW #1.- Prezantasyon CV
QUIZ: #3ACB921025
Part #2 - Anbrase Css
8.- Web: HTML, CSS
9.- Selektè
10.- Psedo klas ak psedo eleman
11.- Tipografi
12.- Pozisyone
13.- Flexbox
PW #2.- Konsepsyon yon boutik anliy
PW #3.- Konsepsyon yon sit rezo sosyal
Part #3 - Html Ak Css Avanse
14.- Bouje eleman ak CSS
15.- Fè animasyon
16.- Navigasyon
17.- Videyo ak odyo
18.- CSS ajoute kontni nan HTML
19.- Aplike Media Queries
PW #4.- Yon sit responsiv
Part #4 - Pase Nan Pwodiksyon
20.- Jesyon pwojè a
21.- Pwojè a sou Github
22.- Deplwaman
23.- Kisa ki posib pou swit la

Certification


Lub Lorry Lamysere
Author, Instructor

Software Developer | Entrepreneur