Ou vle aprann kreye aplikasyon pou iOS ak Android 💻📲 ? Enskri nan kou anliy sa.... Learn more.

Learn to code with JavaScript

JavaScript ("JS" pou abreje a) se yon langaj pwogramasyon dinamik ki konplè epi, ki ka aplike nan yon dokiman HTML, ki ka bay yon entèraktif dinamik sou sit entènèt yo, li konsidere pou langaj ki plis repete nan monn lan nan devlopman sit wèb pati front-end. Li te envante pa Brendan Eich, kofondatè pwojè Mozilla, n…

Tags : Programming
Session lasts : 60 days
Views : 861
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: 3500.02,100.00 HTG
Pay & Enroll
About the course

JavaScript ("JS" pou abreje a) se yon langaj pwogramasyon dinamik ki konplè epi, ki ka aplike nan yon dokiman HTML, ki ka bay yon entèraktif dinamik sou sit entènèt yo, li konsidere pou langaj ki plis repete nan monn lan nan devlopman sit wèb pati front-end.

Li te envante pa Brendan Eich, kofondatè pwojè Mozilla, nan Fondasyon ak Kòporasyon Mozilla. Avèk yon konesans nan JavaScript, ou kapab kòmanse aprann yon bibliyotèk, ki rele jQuery, pou fasilite devlòpman.

Part #1 - Javascript Pou Tout Moun
1.- Kisa pwogramasyon ye
2.- Poukisa aprann Javascript
3.- Varyab yo
4.- Tip done
5.- Enteraksyon ak varyab yo
6.- Eskop
7.- Aprann kondisyone
8.- Repetisyon kòd
PW #1.- Yon jwèt - Bingo
QUIZ: #1751A7B78E
Part #2 - Plonje Fon Nan Objè
9.- Konprann chèn karaktè yo
10.- Kreye premye fonksyon w
11.- Tablo
12.- Kreyasyon objè
13.- Dekonpoze konpleksite objè yo
PW #2.- Paryaj pa nou
QUIZ: #686D97D317
Part #3 - Klas Nan Javascript
14.- Kreye yon klass
15.- Metòd yo
16.- POO - Pwogramasyon Oryante Objè
17.- Konstriktè
18.- Eritaj
PW #3.- Matematiko
QUIZ: #AAAECE706A
Part #4 - Se Pou M Metrize Langaj La
19.- Aprann regex
20.- Jere tan
21.- Matematik
22.- Jere eksepsyon
23.- Kèk konsèy pratik
PW #4.- Yon diksyonè kreyòl
QUIZ: #DEF4A4072A

Certification


Lub Lorry Lamysere
Author, Instructor

Software Developer | Entrepreneur