Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Learn to code with Python

Python is a multi-level, interpretive, versatile, and high-level programming language. Python allows programmers to use different programming styles to create simple or complex programs, get results faster, and write clean, logical code for large and small projects, almost like talking to a living person. Created by G…

Tags : Programming
Course Reading Duration : 5 hours 10 min
Session lasts : 90 days
Views : 8422
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: 4100.02,500.00 HTG
Pay & Enroll

Enroll Sessions
About the course
Haitian Creole

Python is a multi-level, interpretive, versatile, and high-level programming language. Python allows programmers to use different programming styles to create simple or complex programs, get results faster, and write clean, logical code for large and small projects, almost like talking to a living person. Created by Guido van Rossum and first published in 1991, Python's design philosophy emphasizes code readability through its remarkable use of large space.

Many popular systems and applications use Python during development. Includes Google Search, YouTube, BitTorrent, Google App Engine, NASA, and iRobot.

In this course, you will learn a lot of things that will allow you to do whatever you want with the language. So, let's get started!

What you will learn

Kou sa se yon bon entwodiksyon pou w entwodi nan konsèp pwogramasyon fondamantal, ak nan langaj pwogramasyon Python. Ak kou sa ou pral aprann ekri pwogram pou sistèm Windows, MacOS oubyen Linux

Skills you will acquire
  • Ou ap vin yon pwogramè Python
  • W ap gen tout ekspètiz pou w oryante nan devlopman pou wèb, telefòn, oubyen òdinatè
  • W ap kapab devlope lojisyèl konsòl pou odinatè
Course requirements
  • Your will
  • Have access to a computer with, either Windows, Linux, or Mac OS.
Part #1 - Di Python Bonjou
1.- Kisa yon langaj pwogramasyon ye? 3 min 53 sec
2.- Enstalasyon Python 4 min 17 sec
3.- Varyab yo 6 min 12 sec
4.- Tip varyab yo 18 min 57 sec
5.- Entèraksyon ak varyab yo 21 min 52 sec
6.- Kondisyon 10 min 48 sec
7.- Bouk 25 min 9 sec
PW #1.- Yon jwèt - La woulèt 4 min 57 sec
QUIZ: #6A9D2B6EB7
Part #2 - Pwogramasyon Oryante Objè (Poo)
8.- Apwofondi nan varyab sekansyèl 18 min 2 sec
9.- Fonksyon nan pwogramasyon 22 min 6 sec
10.- Modil ak Pakè 16 min 20 sec
11.- Fichye 11 min 12 sec
12.- Eksepsyon nan Python 8 min 22 sec
13.- Separe pwogram ou yo nan plizyè fichye 10 min 52 sec
PW #2.- Jeneratè Epsedo Sosyal 1 min 30 sec
PW #3.- Kreyasyon yon viris(vè) enfòmatik 1 min 49 sec
QUIZ: #E770A37014
Part #3 - Pwogramasyon Ak Klas, Nan Oryante Objè
14.- An n pale tewori sou klas 13 min 8 sec
15.- Apwofondi nan metòd 19 min 34 sec
16.- Metòd ki pwòp a Python 21 min 48 sec
17.- Eritaj 9 min 40 sec
18.- Transfòme pwogram ou yo an ekzekitab pou PC 7 min 12 sec
19.- Konsèy Pratik 8 min 26 sec
PW #4.- Modelizasyon yon machin kap fonksyone 1 min 27 sec
PW #5.- Wòch - Papye - Sizo 1 min 32 sec
PW #6.- Pwojè final - eLibruntus 2 min 43 sec
QUIZ: #A7F82F5621

Certification


Lub Lorry Lamysere
Author, Instructor

Software Developer | Entrepreneur