Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Dekouvri pwisans MySQL: Konsèp SQL Avanse

Byenvini nan Kou sa ki fèt pou moun ki gen yon bon baz nan SQL ak ki vle rantre pi fon nan konpètans avanse tankou patisyon, optimizasyon, trigè, ak lòt konsèp avanse. Kou sa gen yon konbinezon konesans teyorik ak pwòjè pratik. Ou pral devlope yon konpreyansyon entegral sou konpètans SQL avanse sa yo ak kijan pou …

Tags : Programming
Session lasts : 90 days
Views : 63
Available in : Haitian Creole
Level : Hard
Fee: 5,000.00 HTG
Pay & Enroll
About the course

Byenvini nan Kou sa ki fèt pou moun ki gen yon bon baz nan SQL ak ki vle rantre pi fon nan konpètans avanse tankou patisyon, optimizasyon, trigè, ak lòt konsèp avanse.

Kou sa gen yon konbinezon konesans teyorik ak pwòjè pratik. Ou pral devlope yon konpreyansyon entegral sou konpètans SQL avanse sa yo ak kijan pou aplike yo nan sitiyasyon reyèl.

Part #1 - Entwodiksyon Nan Konpètans Sql Avanse
1.- Revizyon sou Konpètans SQL Avanse
2.- Benefis Teknik Avanse SQL
3.- Preparasyon anviwònman
4.- Revizyon sou Konesans SQL Baz yo
PW #1.- SQL Pratik #1
Part #2 - Patisyon Tab
5.- Patisyone Tab
6.- Patisyon pa zòn
7.- Patisyon an lis
PW #2.- SQL Pratik #2
Part #3 - Optimizasyon Rekèt
8.- Plan Ekzekisyon Rekèt
9.- Estrateji pou Endekse
10.- Teknik Optimize Rekèt
PW #3.- SQL Pratik #3
Part #4 - Trigè Ak Pwosedi
11.- Entwodiksyon nan Trigè
12.- Kreye ak Jere Trigè
13.- Tip Trigè
14.- Entwodiksyon nan Pwosedi
15.- Ekri ak Ekzekite Pwosedi
PW #4.- SQL Pratik #4
Part #5 - Manipilasyon Done Avanse
16.- Sèvi ak Fonksyon Fenèt
17.- Fonksyon Analitik
18.- Ekspresyon Tab (CTE)
PW #5.- SQL Pratik #5
Part #6 - Tranzaksyon
19.- Entwodiksyon nan Tranzaksyon
20.- Pwopriyete ACID
21.- Izolasyon Tranzaksyon
22.- Jere Pwoblèm Konkirans
PW #6.- SQL Pratik #6

Certification