Ou vle aprann kreye aplikasyon pou iOS ak Android 💻📲 ? Enskri nan kou anliy sa.... Learn more.

Prikal Pricing Plan

Novis

1 prikal
- Available business-hour/day only
- 10 services per prikal
- Unlimited options per service

Plan sila a ofri w 2 semen pou w testeKoukouy

Up 3 prikal
- Available business-hour/day only
- 10 services per prikal
- Unlimited options per service
- Link with business name

Plan sila a ofri w 2 mwa gratis avek garanti yon mwa ranbousman garanti$5.99 / month


Select plan

Marasa

Up to 5 prikal
- Unlimited access 24/7
- Unlimited services
- Unlimited options per service
- Link with the business name
- Duration for services
- Price, Real time management

Plan sila a ofri w 3 mwa gratis avek garanti yon mwa ranbousman garanti$7.99 / month


Select plan

Grandou

Unlimited prikal and Marase included
- Multi language support
- Multi currency support

Plan sila a ofri w 3 mwa gratis avek garanti yon mwa ranbousman garanti$10.99 / month


Select plan