Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Events

Events organized by Code9Haiti aim to share knowledge, raise awareness and train people. Thanks to our events we obey two points of our missions which are to build a community of developers able to meet the needs of the market and reduce the vulnerability of non-geeks who use tools online one way or another.

Events Newsletter

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!

Search events


Event
Host | Location
Description
Event: Web Dev Workshop

Date & time: Apr 16, 2022 at 9:00 AM

Views: 110
Host & location: Code9Haiti | Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haiti (ESIH)
Description: Se yon atelye ki ap baze sou ebèjman sitwèb ak Nginx/Gunicorn. Pou w kapab patisipe ak nou, fòk ou konn kreye sit wèb deja baze sou HTML/CSS.
Fee: Free
View
Event: Kreye yon API pou to chanje (Goud, Dola, Ero) ak Python | DRF

Date & time: Nov 13, 2021 at 4:00 PM

Views: 43
Host & location: Code9 Class | Skype
Description: Nan sesyon anliy sa, ki ap dire maksimòm 3 èdtan, nou pral kreye ansanm yon API kote lòt aplikasyon ka jwenn to chanje pou dola, goud ak ero - To sa yo ap baze nan tan reyèl sou to bank Ayiti yo ofri a. Se sou Skype, kote mwen ap pataje ekran mwen ak nou. Rezève, paske nou ap fè sa ak 10 moun sèlman. NB: Nou ap pataje Koupon pou rabè sou kou Code9 Class yo, nou ap ofri sesyon 1-&-1 tou.
Fee: Free
View
Event: Kreye sit wèb ak Django

Date & time: Mar 31, 2020 at 11:00 PM

Views: 61
Host & location: Code9Haiti | An liy
Description: Django se yon kad travay ki fèt ak Python pou fasilite kreyasyon sit entènèt. Li rapid, li fleksib - Nan yon ti tan kout, vin aprann tout baz epi kreye pwòp sit entènèt ou. Fòk ou konn HTML deja, yon ti kal nosyon nan CSS ak Javascript, anplis yon baz nan Python.
Fee: 500.0 HTG
View
Event: 2nd Annual Best Haitian App Award Ceremony

Date & time: Mar 14, 2020 at 3:00 PM

Views: 431
Host & location: Banj | 514, Route de Delmas (Delmas 66)
Description: An initiative to honor and encourage Haitian developers in their field. It advocates technical and innovative development. The goal is to gather all applications whether mobile or web, to judge them from a technical point of view and to nominate the best application of the year.
Fee: Free
View
Event: Anntek Atelye #2 Reyalite vityèl, Pi lwen reyalite a

Date & time: Jul 20, 2019 at 2:00 PM

Views: 148
Host & location: Impact Hub Port-au-Prince | 33, 2e avenue du travail, Turgeau
Description: Aprè konferans an dirèk ki te fèt sou facebook pou pale sou Reyalite vityèl, Pi lwen reyalite a, nou pral pase ak seyans pratike a, pou n pi byen konprann Reyalite ogmante yo. - Ou dwe gen pwòp odinatè w e li dwe pisan (6Gb ram). - Developè sèlman ki asepte. - Mache ak yon patisipasyon de 150 Goud.
Fee: Free
View
Event: Anntek Atelye #1 Entwodiksyon nan Entèlijans Atifisyèl

Date & time: Jul 13, 2019 at 8:00 AM

Views: 222
Host & location: Impact Hub Port-au-Prince | 33, 2e avenue du travail, Turgeau
Description: Aprè konferans an direk ki te fèt sou facebook pou entwodiksyon nan Entèlijans Atifisyèl(EA), nou pral pase ak seyans pratike a, pou n pi byen konprann Rezo Newonal nan Aprantisaj Otomatik. - Ou dwe gen pwòp odinatè w. - Ou dwe gen fèy papye ak plim oubyen kreyon. - Developè sèlman ki asepte (Devlope pou mobil, web, PC deja oubyen Robotik). - Mache ak yon patisipasyon de 150 Goud.
Fee: Free
View
Event: Atelier Python Django #2

Date & time: May 07, 2019 at 12:00 PM

Views: 325
Host & location: Université Quisqueya | 218 Avenue Jean Paul II, haut Turgeau, Port-au-Prince 6110
Description: Exigences Python: Niveau Intermédiaire Une connaissance du MVC Maitrise de HTML, CSS || JS Django est un framework Web Python de haut niveau, construit par des développeurs expérimentés, qui encourage le développement rapide et une conception propre et pragmatique. Le but de l'atelier est d'apprendre les bonnes pratiques pour développer de A à Z des applications web. Si vous avez le désir de développer des applications web et de vous introduire sur le marché, rejoignez-vous!
Fee: Free
View
Event: Aprann pwograme ak langaj Python

Date & time: Mar 30, 2019 at 10:00 AM

Views: 844
Host & location: Impact Hub Port-au-Prince | 33, 2e avenue du travail, Turgeau
Description: Python pa sispann grandi, li detrone anpil lòt langaj pwogramasyon. Gen anpil konpayi ki mete l nan tèt lis langaj pou 2019 la. Men se san dout, tout kote mete Python nan tèt lis pou langaj ki pi fasil pou tout moun ki vle aprann pwograme, kòmanse. Aprann pwograme fasil depi w gen volonte. Tout resous yo la, ou sèlman bezwen yon gid oubyen w ka fè sa pou kont ou. Vin aprann pwograme ak nou.
Fee: 1500.0 HTG
View
Event: 1st Annual Best Haitian App Award Ceremony

Date & time: Mar 02, 2019 at 5:00 PM

Views: 718
Host & location: Banj | 514, Route de Delmas (Delmas 66)
Description: An initiative to honor and encourage Haitian developers in their field. It advocates technical and innovative development. The goal is to gather all applications whether mobile or web, to judge them from a technical point of view and to nominate the best application of the year.
Fee: Free
View
Event: Atelier Python Django

Date & time: Jan 17, 2019 at 2:00 PM

Views: 434
Host & location: Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haïti | 29, deuxième ruelle, Port-au-Prince
Description: Django est un framework Web Python de haut niveau, construit par des développeurs expérimentés, qui encourage le développement rapide et une conception propre et pragmatique. Le but de l'atelier est d'apprendre les bonnes pratiques pour développer de A à Z des applications web. Si vous avez le désir de développer des applications web et de vous introduire sur le marché, rejoignez-vous!
Fee: Free
View