... Aprann plis.

Aprann devlope sitwèb ak Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.

Tag : Programming
Sesyon an dire : 90 jou
Vizyalizasyon : 2259
Disponib an : Kreyòl Ayisyen
Levèl : Mwayen
Pri: 4500.03,000.00 HTG
Peye & Enskri

Enskri Sesyon yo
Enfòmasyon sou kou a

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.

Ekzijans kou a
Pati #1 - Kad Travay Pou Twal La
1.- Kisa yon kad travay ye?
2.- Dekòtike sa ki rele www a
3.- Entwodiksyon Django
4.- Aplikasyon vs pwojè
5.- Entèfas administrasyon an
6.- Makonnen fonksyon ak URL
7.- Rekèt ak repons
TP #1.- Paj kontak
KWIZ: #3E301CE4CD
Pati #2 - Enteraksyon Wèb Ak Kliyan
8.- Modèl ak baz done
9.- ORM nan Django
10.- Rekèt ak kòd SQL
11.- Entèraji ak kontèks (Context)
12.- Apwofondi nan <templates> yo
13.- Agiman nan routaj URL
14.- Jere fòmilè ak Django
15.- Validasyon fòmilè
16.- Otantifikasyon ak Django
TP #2.- Blòg sosyal
TP #3.- Rakousi URL
KWIZ: #0E150FFC50
Pati #3 - Pisans Zouti Amelyorasyon Yo
17.- Itilizasyon non URL pou lyen
18.- Liyezon modèl
19.- Ansanm rekèt nan baz done
20.- Relasyon envès
21.- Seleksyon ak prechajman done
22.- Sèvi ak fichye estatik
23.- Deplwaye sitwèb ou anliy
24.- Konsèy pratik ak sekirite
TP #4.- Easy Portfolio

Sètifikasyon


Lub Lorry Lamysere
Otè, Enstriktè

Software Developer | Entrepreneur