Vèsyon 3.0.1: Platfòm nan ap OFFLINE nan dat 23 desanm...

Aprann manipile DOM ak JavaScript

Kou sa la pou aprann ou manipile ak kreye eleman HTML ak JavaScript DOM nan, pou w kapab kreye yon entèfas pou itilizatè sitwèb ou yo.

Tags : Programming
Course Reading Duration : 4 min
Session lasts : 28 days
Views : 542
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: 2,500.00 HTG
Pay & Enroll
About the course

Kou sa la pou aprann ou manipile ak kreye eleman HTML ak JavaScript DOM nan, pou w kapab kreye yon entèfas pou itilizatè sitwèb ou yo.

What you will learn

Ou ap vin:

  • Gen baz fondamantal DOM JavaScript.
  • Kapab reponn anpil kesyon ki konn poze nan entèvyou pou djòb.
  • Kapab gen yon pi bon konpreyansyon sou kòman yo bati entèraksyon sou yon sitwèb.
Skills you will acquire
  • Gen baz fondamantal DOM JavaScript.
    • Kapab reponn anpil kesyon ki konn poze nan entèvyou pou djòb.
    • Kapab gen yon pi bon konpreyansyon sou kòman yo bati entèraksyon sou yon sitwèb.
Course requirements
  • Ou gen yon baz konpreyansyon sou HTML, CSS ak JavaScript
  • Konnen kòman yo deklare varyab, rele fonksyon ansanm ak kondisyon if nan JavaScript
Part #1 - Seleksyon Eleman Html
1.- Kisa DOM ye ?
2.- Enstale zouti nesesè
3.- Ekzekite kòd nan navigatè a
4.- Ekzamine DOM nan
5.- Seleksyone eleman
6.- Seleksyone eleman ak Query
PW #1.- Kach kach
QUIZ: #9A70805248 4 min
Part #2 - Modifikasyon Eleman Html
7.- Pakouri nod nan DOM nan
8.- Pakouri eleman nan DOM nan
9.- Kreyasyon nod objè
10.- Modifye DOM nan
11.- Jere atribi nan eleman yo
12.- Konsepsyon eleman yo
PW #2.- Pòs jeneratè
QUIZ: #B191CB490C
Part #3 - Evènman
13.- Ajoute evènman (souri)
14.- Ajoute evènman (klavye)
15.- Trete atribi evènman
16.- Evènman flou ak fokis
17.- Evènman kopi - kole
18.- Deklanche evènman
19.- Evènman sou yon fòmilè
PW #3.- Validasyon fòmilè
QUIZ: #E518BF46EC

Certification


Lub Lorry Lamysere
Author, Instructor

Software Developer | Entrepreneur