Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

DOM manipulation with JavaScript

Kou sa la pou aprann ou manipile ak kreye eleman HTML ak JavaScript DOM nan, pou w kapab kreye yon entèfas pou itilizatè sitwèb ou yo.

Tags : Programming
Course Reading Duration : 9 min
Session lasts : 28 days
Views : 1348
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: 2,500.00 HTG
Pay & Enroll
About the course

Kou sa la pou aprann ou manipile ak kreye eleman HTML ak JavaScript DOM nan, pou w kapab kreye yon entèfas pou itilizatè sitwèb ou yo.

What you will learn

Ou ap vin:

  • Gen baz fondamantal DOM JavaScript.
  • Kapab reponn anpil kesyon ki konn poze nan entèvyou pou djòb.
  • Kapab gen yon pi bon konpreyansyon sou kòman yo bati entèraksyon sou yon sitwèb.
Skills you will acquire
  • Gen baz fondamantal DOM JavaScript.
    • Kapab reponn anpil kesyon ki konn poze nan entèvyou pou djòb.
    • Kapab gen yon pi bon konpreyansyon sou kòman yo bati entèraksyon sou yon sitwèb.
Course requirements
  • Ou gen yon baz konpreyansyon sou HTML, CSS ak JavaScript
  • Konnen kòman yo deklare varyab, rele fonksyon ansanm ak kondisyon if nan JavaScript
Part #1 - Seleksyon Eleman Html
1.- Kisa DOM ye ?
2.- Enstale zouti nesesè
3.- Ekzekite kòd nan navigatè a
4.- Ekzamine DOM nan
5.- Seleksyone eleman
6.- Seleksyone eleman ak Query
PW #1.- Kach kach
QUIZ: #9A70805248 4 min
Part #2 - Modifikasyon Eleman Html
7.- Pakouri nod nan DOM nan
8.- Pakouri eleman nan DOM nan
9.- Kreyasyon nod objè
10.- Modifye DOM nan
11.- Jere atribi nan eleman yo
12.- Konsepsyon eleman yo
PW #2.- Pòs jeneratè
QUIZ: #B191CB490C
Part #3 - Evènman
13.- Ajoute evènman (souri)
14.- Ajoute evènman (klavye)
15.- Trete atribi evènman
16.- Evènman flou ak fokis
17.- Evènman kopi - kole
18.- Deklanche evènman
19.- Evènman sou yon fòmilè
PW #3.- Validasyon fòmilè
QUIZ: #E518BF46EC 5 min

Certification


Lub Lorry Lamysere
Author, Instructor

Software Developer | Entrepreneur