Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.


Code9Class Academy: Konpayi ki bay kou, titoryèl ak fòmasyon anliy oubyen prezansyèl, sou teknoloji ak konesans dijital. Fòmasyon yo gen videyo, dokiman ekri, pwojè ki lye ak reyalite a ak kèk sesyon mantora.

Follow us on

Office

Code9Class currently has its head offices in Port-au-Prince basé à 33 bis, 3e avenue du Travail, Turgeau. The company is committed to diversity in the workplace.

Mission

Construire une communauté de développeurs capable de répondre aux besoins du marché. Hashtags used #CodingHelpThinkingBetter #CHTB #DRY