Do you want to integrate MonCash into one of your projects? Use Moncashify... Learn more.

Popular courses

Courses most attended by applicants in the last 3 months

Easy Learn and master the concepts of algori…'s cover
Learn and master the concepts of algorithms

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe …

Free
Easy Learn to code with Python's cover
Learn to code with Python

Python is a multi-level, interpretive, versatile, and high-level programming language. Python allows programmers to use different…

4100.02,500.00 HTG
Easy Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS's cover
Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS

Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlò…

1,500.00 HTG
Medium Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flut…'s cover
Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flutter pou iO…

Jounen jodi a, depi wap pale de devlopman aplikasyon mobil, ou pa ka pa rantre Flutter. Majorite devlopè, antreprenè ka temwany…

7500.03,500.00 HTG

Code9 Class Online Courses

Whatever your goal, here are a few places to get started

Medium Aprann kreye sitwèb ak React JS's cover
Aprann kreye sitwèb ak React JS

React is a JavaScript library for building user interfaces and one of the most popular technologies in the world. This course …

3,200.00 HTG
Easy DOM manipulation with JavaScript's cover
DOM manipulation with JavaScript

Kou sa la pou aprann ou manipile ak kreye eleman HTML ak JavaScript DOM nan, pou w kapab kreye yon entèfas pou itilizatè sitwèb o…

2,500.00 HTG
Medium Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flut…'s cover
Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flutter pou iO…

Jounen jodi a, depi wap pale de devlopman aplikasyon mobil, ou pa ka pa rantre Flutter. Majorite devlopè, antreprenè ka temwany…

7500.03,500.00 HTG
Easy Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS's cover
Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS

Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlò…

1,500.00 HTG
Medium Learn the SQL language's cover
Learn the SQL language

SQL ki siyifi nan lang anglè (Structured Query Language), epi nan lang pa nou Langaj Reket Striktire se yon langaj enfomatik ki b…

4500.02,800.00 HTG
Hard Aprann devlope aplikasyon pèman an liy …'s cover
Aprann devlope aplikasyon pèman an liy ak tout ga…

Kou sa la pou aprann ou devlope yon solisyon pèman an liy, ki tou makonnen ak yon gateway pou fasilite lòt platfòm peye ak aplika…

8000.04,500.00 HTG
Medium Learn how to develop websites with Djan…'s cover
Learn how to develop websites with Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb by…

4500.03,000.00 HTG
Medium Aprann konnen ak administre Windows 10's cover
Aprann konnen ak administre Windows 10

Windows 10 ki se dènye edisyon nan fanmi sistèm operasyon kliyan windows yo, gen yon pakèt zouti li ofri pou w fè administrasyon,…

1,500.00 HTG
Easy Learn and master the concepts of algori…'s cover
Learn and master the concepts of algorithms

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe …

Free
Easy Learn to code with JavaScript's cover
Learn to code with JavaScript

JavaScript ("JS" pou abreje a) se yon langaj pwogramasyon dinamik ki konplè epi, ki ka aplike nan yon dokiman HTML, ki ka bay yon…

3500.02,100.00 HTG
Easy Learn to code with Python's cover
Learn to code with Python

Python is a multi-level, interpretive, versatile, and high-level programming language. Python allows programmers to use different…

4100.02,500.00 HTG

Code9 Class classes are for creators, and fall into a variety of topics related to programming/technology, including illustration, design, photography, video, and more

Become an instructor

Courses Newsletter

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!