Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Increase your skills

Guides and Tutorials just for you

Kreye yon API ak Django Rest Framework
Kreye yon API ak Django Rest Framework

API vle di Application Programming Interface. Zouti sa pèmèt ou kapab fè kominikasyon ant 2 oubyen plizyè pwogram. REST li menm ki vle d…

Read
Entegre baz done PostgreSQL nan yon api wèb NodeJS + Express
Entegre baz done PostgreSQL nan yon api wèb NodeJ…

Nou gen yon sèvè NodeJS ak Express ki ap woule deja. Nou vle kapab konekete l ak yon baz done ki ekziste. Baz done sa fèt ak PostgreSQL.…

Read
Aprann itilize routaj nan yon API ak ExpressJS
Aprann itilize routaj nan yon API ak ExpressJS

Nan titoryèl sa, nou pral aprann itilize routaj nan yon API. Routaj fè referans ak fason endpoint(URI) yon aplikasyon dwe reponn sou chak r…

Read
Kòman w ka rezoud pwoblèm CORS nan yon API Wèb ki fèt ak NodeJS + Express ?
Kòman w ka rezoud pwoblèm CORS nan yon API Wèb ki…

CORS se abreje Cross-Origin Resource Sharing, ki se yon mekanis ki la ki pou endike ki orijin (diferan de orijin sous la) ke yon navigatè d…

Read
Kreye yon API ak NodeJS + ExpressJS
Kreye yon API ak NodeJS + ExpressJS

**API** vle di **A**pplication **P**rogramming **I**nterface. Zouti sa pèmèt ou kapab fè kominikasyon ant 2 oubyen plizyè pwogram. **RES…

Read
Aprann epi ajoute premye pwojè w sou git
Aprann epi ajoute premye pwojè w sou git

Nan titoryèl sa mwen pral montre w kòman ou ka mete nenpòt pwojè w genyen sou *git*. Pou w fè sa li, li esansyèl pou w genyen yon kont sou…

Read
Implement Moncashify SDK in your python projects
Implement Moncashify SDK in your python projects

In this tutorial, I will teach you how to implement the moncashify sdk to accept payments from your customers in [Haiti](https://en.wikiped…

Read
How to create a simple program with python as a beginner
How to create a simple program with python as a b…

In this tutorial, I will teach python beginners how to create a simple program, where you will have to interact with the users to ask them …

Read

Tutorials Newsletter

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!