Mwen gen difikilte pou m we vesyon flutter mwen an
0 Votes
0 Replies
1 View

Mwen gen difikilte pou m we vesyon flutter mwen an
0 Votes
1 Reply
2 Views

Eske se yon obligasyon pou chak lè mwen ap lanse sèvè Django a, pou mwen mete pòt mwen vle chanje presize a?
0 Votes
1 Reply
6 Views

Eske POO nan Python respekte menm paradig pou POO nan pwogramasyon an jeneral?
0 Votes
1 Reply
6 Views

Poukisa kou Algorit la pa an fransè?
0 Votes
1 Reply
5 Views

Sesyon m lock menm jou(6sept) yo voye di m mwen pa pase denye tp a ke m t soumet depi denye semèn mwa dawout. Koman m ka fè pou m soumet denye tp a pou m fini?
0 Votes
0 Replies
0 Views

Bonjour eskeu fomateur lan ka dim sak fe mwen paka jwenn quizz avek devoir nan pati 1 epoutan ak gade tt video yo yo dim kou mwen lock eskeu ou ka edem svp
0 Votes
0 Replies
0 Views

Salut....
0 Votes
0 Replies
1 View

Bonjou mwen se brianvil brivalens, mwen gen yon ti problem poum kontinye ak dezyem chapit program alogo an, mwen bezwen èd ou enpil poum ka kontinye
0 Votes
0 Replies
2 Views

Nan lojigram, bouk la ta sipoze fè referans ak kisa?
0 Votes
1 Reply
2 Views

Ki tout diferans ki ekziste ant fòm jewometri lozanj pou bouk ak kondisyon? ki tout diferans nou remake?
0 Votes
0 Replies
0 Views

Mwen pase kiz lan a 80% mpaka al nan chapit 2 sak ka fe sa?
0 Votes
1 Reply
2 Views

Konbyen pwen pou yon moun fè nan kiz la poul pasel? mw fè 70 a tout sa mw echwe
0 Votes
1 Reply
2 Views