Kòman w ka vin yon pwogramè

Kòman w ka vin yon pwogramè

Yon pwogramè se yon moun ki ap ekri pwogram ekzekitab ki otomatize, avèk enstriksyon enfòmatik. Monn nou ap viv la, jounen jodi a, domine pa teknoloji. Aprann pwograme ba w yon gran avantaj pou w pi …

...