Dekouvri pwisans MySQL: Konsèp SQL Avan…'s cover
Dekouvri pwisans MySQL: Konsèp SQL Avanse
Hard 90 days
Byenvini nan Kou sa ki fèt pou moun ki gen yon bon baz nan SQL ak ki vle rantre pi fon nan konpètans avanse tankou patisyon, optimizasyon, trigè, ak …
Aprann Bootstrap 5: Soti nan bazik rive…'s cover
Aprann Bootstrap 5: Soti nan bazik rive nan devlòpman wèb avanse
Easy 25 days
"Aprann Bootstrap 5: Soti nan bazik ale nan devlòpman wèb avanse" se yon kou konpreyansif ki fèt pou yon moun ki pa konnen anyen sou Bootstrap pou l …
Aprann devlope grafik pou PC ak Tkinter's cover
Aprann devlope grafik pou PC ak Tkinter
Medium 60 days
Byenvini nan kou sa. Tkinter se yon modil GUI Python ki pèmèt devlopè devlope lojisyèl grafik pou PC. Ladan l gen sistèm Linux, MacOS ak Windows ki d…
Aprann kreye sitwèb ak React JS's cover
Aprann kreye sitwèb ak React JS
Medium 45 days
 • React
 • Web development
React is a JavaScript library for building user interfaces and one of the most popular technologies in the world. This course teaches you all Reac…
DOM manipulation with JavaScript's cover
DOM manipulation with JavaScript
Easy 28 days
 • CSS
 • HTML5
 • JavaScript
 • Web development
Kou sa la pou aprann ou manipile ak kreye eleman HTML ak JavaScript DOM nan, pou w kapab kreye yon entèfas pou itilizatè sitwèb ou yo.
Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flut…'s cover
Aprann devlope aplikasyon mobil ak Flutter pou iOS ak Android
Medium 110 days
 • Android Development
 • Dart
 • Google Flutter
 • iOS Development
Jounen jodi a, depi wap pale de devlopman aplikasyon mobil, ou pa ka pa rantre Flutter. Majorite devlopè, antreprenè ka temwanye sa Flutter ye. Zou…
Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS's cover
Aprann kreye sitwèb ak HTML plis CSS
Easy 30 days
 • CSS
 • HTML5
Youn nan pi bon fason ou kapab kòmanse kode se kreye yon sit wèb. Kou sa pral ba w yon bon konpreyansyon sou kisa ki langaj devlòpman wèb la ye panda…
Learn the SQL language's cover
Learn the SQL language
Medium 60 days
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • SQL
SQL ki siyifi nan lang anglè (Structured Query Language), epi nan lang pa nou Langaj Reket Striktire se yon langaj enfomatik ki ba w posiblite pou w …
Learn how to develop websites with Djan…'s cover
Learn how to develop websites with Django
Medium 90 days
 • Python
 • Web development
Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite …
Learn and master the concepts of algori…'s cover
Learn and master the concepts of algorithms
Easy 60 days
 • Programming Fundamentals
Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòta…
Learn to code with JavaScript's cover
Learn to code with JavaScript
Easy 35 days
 • CSS
 • HTML5
 • JavaScript
 • Web development
JavaScript ("JS" pou abreje a) se yon langaj pwogramasyon dinamik ki konplè epi, ki ka aplike nan yon dokiman HTML, ki ka bay yon entèraktif dinamik …
Learn to code with Python's cover
Learn to code with Python
Easy 90 days
 • Python
Python is a multi-level, interpretive, versatile, and high-level programming language. Python allows programmers to use different programming styles …