Konbyen pwen pou yon moun fè nan kiz la poul pasel? mw fè 70 a tout sa mw echwe

Konbyen pwen pou yon moun fè nan kiz la poul pasel? mw fè 70 a tout sa mw echwe

Posted on Oct. 29, 2019 at 9:31 p.m.
Click to add a comment

1 Answer

Se 75 ki not pou ni kwiz, ni travay pratik yo, sinon w pap ka janbe.

Posted on Nov. 20, 2019 at 6:36 a.m.
Lub Lorry Lamysere

Software Developer | Entrepreneur

Click to add a comment

Answer this question