Mwen gen difikilte pou m we vesyon flutter mwen an

mwen jwenn difikilte nan cmd a.

Posted on May 25, 2024 at 10:16 p.m.

Petèt ke ou mal ajoute chemen kote flutter enstale nan anviwònman varyab la.Lub Lorry Lamysere May 27, 2024 at 5:27 p.m.

Click to add a comment

1 Answer

Petèt ke ou mal ajoute chemen kote flutter enstale nan anviwònman varyab la.

Kesyon an make detay, tankou:

  • Ki machin wap itilize
  • Eske ou flutter mache lòt kote
  • Eske w te tape komand ki pou ba w vèsyon an. Petet ou te fè erè nan kòmand lan

Posted on May 27, 2024 at 6:04 a.m.
Lub Lorry Lamysere

Software Developer | Entrepreneur

Click to add a comment

Answer this question