Mwen pase kiz lan a 80% mpaka al nan chapit 2 sak ka fe sa?

Mwen pase kiz lan a 80% mpaka al nan chapit 2 sak ka fe sa?

Posted on Oct. 29, 2019 at 9:58 p.m.
Click to add a comment

1 Answer

Fòk ou pase ni QUIZ, ni TP yo ak yon mwayèn pi gwo oubyen egal 75 pou w janbe nan lòt pati. Sèlman QUIZ oubyen selman TP a, pa sifi pou w janbe. Quiz yo korije pa sistèm nan otomatik, TP yo korije pa enstriktè kou a.

Posted on Nov. 5, 2019 at 8:52 p.m.
Lub Lorry Lamysere

Software Developer | Entrepreneur

Nan ka sa enstriktè a ta dwe bay kilè li pa disponib paske repons TP an pran tan pou l vini.Rolando Caïdor Nov. 20, 2019 at 6:25 a.m.

[@rolando-caidor] Mwen konprann sa, pafwa se plizye repriz sou TP a, ki vin fel pa prime devan lot ki fek voye yo.Lub Lorry Lamysere Nov. 20, 2019 at 6:35 a.m.

Click to add a comment

Answer this question