Eske POO nan Python respekte menm paradig pou POO nan pwogramasyon an jeneral?

Selon sa ke m t konnen de POO pou lòt langaj yo mw remake pa Python an gen yon ti diferans. Men èske li respekte paradig POO nan fason:

  1. Ankapsilasyon
  2. Polimòfis

M pa bezwen mande pou eritaj la.

Posted on July 8, 2022 at 9:51 p.m.
Edited on March 21, 2024 at 5:13 p.m.
Lub Lorry Lamysere

Software Developer | Entrepreneur

Click to add a comment

1 Answer

heritage

Posted on July 8, 2022 at 10:05 p.m.
Click to add a comment

Answer this question