Poukisa kou Algorit la pa an fransè?

Mwen se yon aplikan nan kou Algorit la, mwen remake l an Kreyòl Ayisyen. Poukisa nou pa fè li gen tradiksyon pou li ta gen fransè ladan ?

Posted on Sept. 13, 2020 at 4:21 a.m.
Edited on March 21, 2024 at 5:40 p.m.
Lub Lorry Lamysere

Software Developer | Entrepreneur

Click to add a comment

1 Answer

Nou anvizaje sa. Men pou kounya, sa poko nan priyorite nou paske objektif la se te pou Ayisyen. Ayisyen konprann kreyòl.

Posted on March 21, 2024 at 5:41 p.m.
Lub Lorry Lamysere

Software Developer | Entrepreneur

Click to add a comment

Answer this question