Sesyon m lock menm jou(6sept) yo voye di m mwen pa pase denye tp a ke m t soumet depi denye semèn mwa dawout. Koman m ka fè pou m soumet denye tp a pou m fini?

Sesyon m lock menm jou(6sept) yo voye di m mwen pa pase denye tp a ke m t soumet depi denye semèn mwa dawout. Koman m ka fè pou m soumet denye tp a pou m fini?

Posted on Sept. 9, 2020 at 3:54 p.m.
Click to add a comment

0 Answers

Answer this question