Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Events

Events organized by Code9Haiti aim to share knowledge, raise awareness and train people. Thanks to our events we obey two points of our missions which are to build a community of developers able to meet the needs of the market and reduce the vulnerability of non-geeks who use tools online one way or another.

Anntek Atelye #1 Entwodiksyon nan Entèlijans Atifisyèl
Date: Jul 13, 2019 at 8:00 AM
Host and Location: Impact Hub Port-au-Prince | 33, 2e avenue du travail, Turgeau
Description: Aprè konferans an direk ki te fèt sou facebook pou entwodiksyon nan Entèlijans Atifisyèl(EA), nou pral pase ak seyans pratike a, pou n pi byen konprann Rezo Newonal nan Aprantisaj Otomatik. - Ou dwe gen pwòp odinatè w. - Ou dwe gen fèy papye ak plim oubyen kreyon. - Developè sèlman ki asepte (Devlope pou mobil, web, PC deja oubyen Robotik). - Mache ak yon patisipasyon de 150 Goud.
Fee: Free
8 Tickets left Registration required


Views: 222