Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Learn and master the concepts of algorithms

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòtan anpil pou w fè, avan w pase nan etap pou kode a. Nan plis ka, yon pwogramè ale sou papye li fè algorit sa l pral fè a (Nan lang moun ka konprann paske algorit gen senta…

Tags : Programming, Algorithm
Course Reading Duration : 1 hours 25 min
Session lasts : 60 days
Views : 4918
Available in : Haitian Creole
Level : Easy
Fee: 500.00 HTG
Pay & Enroll
About the course
Haitian Creole

Algorit se yon pwosedi otomatize tankou yon sòt de resèt ki di yon òdinatè men sa pou l fè etap pa etap, pou l arive fè sa l dwe fè a. Algorit enpòtan anpil pou w fè, avan w pase nan etap pou kode a. Nan plis ka, yon pwogramè ale sou papye li fè algorit sa l pral fè a (Nan lang moun ka konprann paske algorit gen sentaks pwòp a li menm), lè l fini, li kòmanse kode li nan langaj machin.

What you will learn

Avèk kou sa, ou pral konnen sentaks bazik pou w esplike yon machin kòman l dwe rezoud yon pwòblem nan plas ou. Ou pral kapab di l kòman l dwe pwosede. Kou sa pral ede w fòmalize rezònman w byen

Skills you will acquire
  • Nosyon baz pou algorit
  • Tout tip done yo ak lyen ki gen ak machin nan.
  • Nome ak enstansye varyab
  • Esktrikti fondamantal nan algorit
  • Kondisyon
  • Entwodwi algorit nan yon langaj pwogramasyon
Course requirements

Omwen gen yon laptòp pou w sèvi ak lojisyèl yo. Fèy blanch oubyen tablo ak kreyon/plim oubyen makè. Tout algorit yo ap fèt an Kreyòl Ayisyen. Mwen ankouraje w fè Algorit ou yo sou papye, yon fason pou w ka konnen ke avan w kode, se algorit ou fè. Algorit dwe moman refleksyon w ak yon tablo oubyen papye.

Part #1 - Kòmanse Ak Grafik Lojigram
1.- Kisa epi poukisa Algorit ? 4 min 51 sec
2.- Deklarasyon non done 2 min 48 sec
3.- Enstansye ak Enstriksyon 2 min 15 sec
4.- Antre ak Afiche 2 min 5 sec
5.- Kondisyon ak bouk 2 min
6.- Yon lojigram konplè 2 min 39 sec
PW #1.- Sikwi modpas 1 min 3 sec
QUIZ: #67E3793170
Part #2 - Nosyon Bazik Ak Algorit
7.- Li ak ekri non done 3 min 23 sec
8.- Estrikti altènatif 3 min 39 sec
9.- Chwa miltip ak "selon...finalman" 4 min 17 sec
10.- Makonnen kondisyon 5 min 9 sec
11.- Kèk ekzanp konkrè 6 min 13 sec
PW #2.- Sifas ak perimèt rektang 1 min 22 sec
PW #3.- Rezilta bakaloreya 1 min 29 sec
QUIZ: #0D1CB90AE9
Part #3 - Nosyon Fondamantal Ak Algorit
12.- Repetisyon enstriksyon 5 min 34 sec
13.- Fonksyon 7 min 20 sec
14.- Tablo 5 min 11 sec
15.- Tablo plizyè dimansyon 5 min 47 sec
16.- Yon ekzanp konplè 6 min 16 sec
17.- Migre algorit nan langaj pwogramasyon 7 min 32 sec
PW #4.- Faktoryèl 1 min 55 sec
PW #5.- Kalkilatris TCA 1 min 18 sec
PW #6.- Triyaj 1 min 31 sec
QUIZ: #52ABEC2449

Certification


Lub Lorry Lamysere
Author, Instructor

Software Developer | Entrepreneur