Do you want to integrate MonCash into one of your projects? Use Moncashify... Learn more.

Learn how to develop websites with Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.

Tags : Programming
Session lasts : 90 days
Views : 1936
Available in : Haitian Creole
Level : Medium
Fee: 4500.03,000.00 HTG
Pay & Enroll

Enroll Sessions
About the course

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.

Course requirements
Part #1 - Kad Travay Pou Twal La
1.- Kisa yon kad travay ye?
2.- Dekòtike sa ki rele www a
3.- Entwodiksyon Django
4.- Aplikasyon vs pwojè
5.- Entèfas administrasyon an
6.- Makonnen fonksyon ak URL
7.- Rekèt ak repons
PW #1.- Paj kontak
QUIZ: #3E301CE4CD
Part #2 - Enteraksyon Wèb Ak Kliyan
8.- Modèl ak baz done
9.- ORM nan Django
10.- Rekèt ak kòd SQL
11.- Entèraji ak kontèks (Context)
12.- Apwofondi nan <templates> yo
13.- Agiman nan routaj URL
14.- Jere fòmilè ak Django
15.- Validasyon fòmilè
16.- Otantifikasyon ak Django
PW #2.- Blòg sosyal
PW #3.- Rakousi URL
QUIZ: #0E150FFC50
Part #3 - Pisans Zouti Amelyorasyon Yo
17.- Itilizasyon non URL pou lyen
18.- Liyezon modèl
19.- Ansanm rekèt nan baz done
20.- Relasyon envès
21.- Seleksyon ak prechajman done
22.- Sèvi ak fichye estatik
23.- Deplwaye sitwèb ou anliy
24.- Konsèy pratik ak sekirite
PW #4.- Easy Portfolio

Certification


Lub Lorry Lamysere
Author, Instructor

Software Developer | Entrepreneur