Learn how to develop websites with Django

Django se yon kad travay ki fèt ak langaj pwogramasyon Python, ki rann lavi devlopè fasil. Ak zouti sa ou kapab devlope sitwèb byen rapid - sekirite ak fasilite garanti. Kad travay sa baze sou konvansyon MVC a ki se: "Model View Controller". Kou sa garanti epi li trase chimen w nan chan sa ki se devlopè wèb.
4500.0 3,000.00 HTG

Course content
Course requirements

This course includes

  • 5 Downloadable resources
  • 24 Chapters
  • 5 Practical works
  • 3 quizzes
  • 90 days access
  • Certificate of completion