Dekouvri pwisans MySQL: Konsèp SQL Avanse

Byenvini nan Kou sa ki fèt pou moun ki gen yon bon baz nan SQL ak ki vle rantre pi fon nan konpètans avanse tankou patisyon, optimizasyon, trigè, ak lòt konsèp avanse. Kou sa gen yon konbinezon konesans teyorik ak pwòjè pratik. Ou pral devlope yon konpreyansyon entegral sou konpètans SQL avanse sa yo ak kijan pou …
5,000.00 HTG

Course contentThis course includes

  • 23 Chapters
  • 6 Practical works
  • 0 quizzes
  • 90 days access
  • Certificate of completion