Eske se yon obligasyon pou chak lè mwen ap lanse sèvè Django a, pou mwen mete pòt mwen vle chanje presize a?

Eske se yon obligasyon pou chak lè mwen ap lanse sèvè Django a, pou mwen mete pòt mwen vle chanje presize a?

Tankou pòt 9007

python manage.py runserver 9007
Posted on Aug. 2, 2023 at 10:10 p.m.
Edited on Feb. 1, 2024 at 5:26 a.m.
Lub Lorry Lamysere

Software Developer | Entrepreneur

Click to add a comment

1 Answer

mwen espere ou byen, li pa yon obligasyon, Django toujou pran pa defo, port 8000, ou konn bezwen presize siw ap lanse anpil app Django, kunia sa wap bezwen presize, paske li pap pran youn vid poukont li.

mwen espere ou jwenn repons ou tap chache a.

Posted on Feb. 2, 2024 at 7:40 p.m.
Nicodem Laurore

Graphiste Freelance, Développeur Web

Click to add a comment

Answer this question