Vèsyon 3.0.1: Platfòm nan ap OFFLINE nan dat 23 desanm...

Blog

by Lub Lorry Lamysere | published on Jan. 24, 2019 | Tags : Security
Private Browsing On The Internet
Views : 1321 | Reactions : 2 : 0 | Comments : 3

Navigasyon prive, se yon fason konfidansyèl oubyen yon fason ke yo itilize pou pèmèt ou dezaktive istorik tout sa wap fè, kach[Cache] sou Entènèt. Sa pèmèt yon moun navige san li pa kite tras nan ap…

Continue reading

by Lub Lorry Lamysere | published on Jan. 08, 2019 | Tags : Security
Sms As 2-Factor Authentication
Views : 1160 | Reactions : 2 : 0 | Comments : 0

Two-factor authentification est une méthode d'authentification dans laquelle un utilisateur ne peut accéder qu'après avoir présenté au moins deux éléments de preuve à un mécanisme d'authentificat…

Continue reading

by Lub Lorry Lamysere | published on Dec. 20, 2018 | Tags : Security
Led-Cam Òdinatè Pèsonèl
Views : 1560 | Reactions : 1 : 0 | Comments : 0

Chak "webcam" nan òdinatè gen yon endikatè ki rele LED (Light-Emitting Diode), se li ki montre lè kamera aktive, gen pou kèk aparèy li aktive sèlman lè w nan mòd videyo. Men LED kamera konn pa aktive…

Continue reading

by Lub Lorry Lamysere | published on Dec. 17, 2018 | Tags : Social Media
How To Use Hashtags
Views : 1560 | Reactions : 2 : 0 | Comments : 0

Hashtag jounen jodi a, se youn nan mwayen anpil moun itilize pou yo entegre nan kontni sa y ap pwopaje sou entènèt tèlman li enpòtan kounya nan kilti nou. Li ap vrèman difisil pou nou jwenn yon mou…

Continue reading

Blog Newsletter

Subscribe to our weekly Newsletter don't miss anything anymore. We promise we will not spam you!