Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Summary

Course: Dekouvri pwisans MySQL: Konsèp SQL Avanse
Description:Byenvini nan Kou sa ki fèt pou moun ki gen yon bon baz nan SQL ak ki vle rantre pi fon nan konpètans avanse tankou patisyon, optimizasyon, trigè, ak lòt konsèp avanse. Kou sa gen yon konbinezon k…

View course (This PIN will be accessible to you when you pay the course)

I don't have any PIN, I want to Pay the course